Review Venus Hotel Tam Đảo

Mùa thu năm ngoái, nhóm bạn từ thuở “chăn trâu” chúng tôi quyết định làm chuyến lên Tam Đảo. Lý do chọn mùa thu ư? Là bởi vì vẻ nên thơ, huyền ảo trong khung cảnh rừng cây, sương mù với những chiếc lá vàng rơi. Tới Tam Đảo mùa

Continue reading