Những công dụng của trà dây rừng

Chè dây rừng có những công dụng gì? Hãy tham khảo ngay thông tin dưới đây để quyết định có nên sử dụng sản phẩm này không bạn nhé! Trà dây rừng hay chè dây rừng có tên khoa học là Ampelopsis cantoniensis (Hook.et arn.) Planch, loại cây này thuộc họ nho (Vintaceae)

Continue reading

Tờ trình xin giấy phép TTNN

Tên công ty  Số: 01/20…/….. – ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày …. tháng….. năm 20.. TỜ TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNGTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  Kính gửi:

Continue reading